Mor Eseyo Kilisesi – Şırnak

Mor Dodo kilisesinin güneyinde avlunun kuzey doğusundadır. Kilisenin rölöve planı çıkartılmıştır. Avluya bakan batı cephesine derin bir apsis açılmıştır.
 Kilise
 İnanç Turizmi
 Haberli Köyü-İDİL-ŞIRNAK
 Haberli Köyü-İDİL-ŞIRNAK