Modern Toplumdaki Değişim ve Gelişmelerin Türk Aile Yapısına Etkileri

Modern Toplumdaki Değişim ve Gelişmelerin Türk Aile Yapısına Etkileri

Modern toplumdaki değişim ve gelişmelerin Türk aile yapısına birçok etkisi vardır. Bu etkilerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Aile Yapısında Değişim:

 • Geniş aileden çekirdek aileye geçiş: Geçmişte yaygın olan geniş aile yapısı yerini çekirdek aileye bırakmaktadır. Bu değişimin en önemli nedenleri arasında kentleşme, artan yaşam maliyetleri ve bireyselleşmenin artması yer almaktadır.
 • Evlilik yaşının yükselmesi: Ekonomik ve sosyal koşulların değişmesi, evlilik yaşının yükselmesine neden olmaktadır. Bu durum, aile kurma ve çocuk sahibi olma yaşını da geciktirmektedir.
 • Boşanma oranlarında artış: Toplumsal değerlerin değişmesi ve aile içi iletişim eksikliği gibi nedenlerle boşanma oranlarında artış görülmektedir.
 • Evlilik dışı doğumların artması: Toplumsal değerlerin değişmesi ve bireysel özgürlüklerin artması, evlilik dışı doğumların artmasına neden olmaktadır.
 • Tek ebeveynli ailelerin artması: Boşanma veya ölüm gibi nedenlerle tek ebeveynli ailelerin sayısı artmaktadır.

2. Ailenin İşlevlerinde Değişim:

 • Eğitim işlevi: Toplumsal değişim, ailenin eğitim işlevini de etkilemektedir. Geçmişte aile, çocuklara ilk eğitimi veren kurum iken günümüzde bu işlev büyük ölçüde okullara geçmiştir.
 • Ekonomik işlev: Toplumsal değişim, ailenin ekonomik işlevini de etkilemektedir. Geçmişte aile, kendi geçimini sağlayan bir birim iken günümüzde aile üyeleri genellikle farklı işlerde çalışmaktadır.
 • Sosyal işlev: Toplumsal değişim, ailenin sosyal işlevini de etkilemektedir. Geçmişte aile, bireylere sosyalleşme imkanı sunan bir kurum iken günümüzde bu işlev birçok farklı kurum tarafından yerine getirilmektedir.

3. Aile İçi İlişkilerde Değişim:

 • Aile içi iletişimde değişim: Toplumsal değişim, aile içi iletişimi de etkilemektedir. Geçmişte aile içi iletişim daha yüz yüze iken günümüzde telefon, internet gibi araçlar aracılığıyla iletişim kurulmaktadır.
 • Aile içi rollerde değişim: Toplumsal değişim, aile içi rolleri de etkilemektedir. Geçmişte aile içi roller daha net ve belirgin iken günümüzde daha esnek ve değişken hale gelmiştir.
 • Aile içi çatışmalarda artış: Farklı değerlere sahip aile üyeleri arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir.

4. Modern Toplumdaki Değişimlerin Etkileri:

 • Bireyselleşme: Modern toplumda bireyselleşmenin artması, aile bağlarını zayıflatmaktadır. Bireyler kendi hayatlarını kurmak ve kendi kararlarını vermek istemektedirler. Bu durum da çekirdek aile yapısının yaygınlaşmasına katkıda bulunur.
 • Kadınların çalışma hayatına katılımı: Kadınların çalışma hayatına katılımının artması, aile içi rollerde ve aileye bakış açısında değişimlere yol açmıştır. Çalışan kadınlar, ailede daha fazla söz sahibi olmakta ve aile kararlarına daha fazla katılmaktadırlar.
 • Teknolojinin gelişmesi: Teknolojinin gelişmesi, aile içi iletişim biçimlerini ve aile üyelerinin zamanlarını kullanma şekillerini değiştirmiştir. Dijital platformlara aşırı bağlılık, aile üyeleri arasındaki yüz yüze iletişimi azaltabilir ve aile içi ilişkileri zayıflatabilir.

Sonuç olarak:

Modern toplumdaki değişim ve gelişmelerin Türk aile yapısına birçok etkisi vardır. Bu etkilerin bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz olabilir. Önemli olan bu değişimlere ayak uydurmak ve aile kurumunu korumak için gerekli adımları atmaktır.