Milli Varlığa Düşman Olan Cemiyetler Ve Özellikleri Nelerdir?

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Milli Mücadele de yararlı cemiyetlerin yanı sıra milli varlığa düşman cemiyetler ortaya çıkmıştır.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliği ise Türk Kurtuluş Savaşını desteklememeleridir.

Kurtuluşun güçlü devletlerin himayesine girmekte bulmuşlardır.

Çoğunlukla İtilaf Devletleri tarafından ve İstanbul hükümeti tarafından desteklenmişlerdir.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hangileridir ?

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

1912 yılında Osmanlı Devleti’nde iktidar olmuştur. Kurulmasında ki amaç ise İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne olan düşmanlıklarıdır. İktidar olduğu yıl tekrar geri çekilmiş ve faaliyetlerini durdurmuşlardır. Milli Mücadeleye karşı çıkmışlardır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması ile beraber faaliyetlerine devam etmişlerdir. Halkı kışkırtarak isyanlara neden olmuşlardır.

Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti

Cemiyet Damat Ferit Paşa ve İngilizler tarafından desteklenmiştir. Kurtuluşun padişahın ve halifeliğin buyruklarına bağlı kalmakta olduğunu savunmuşlardır. İstanbul’da bir grup ulema tarafından kurulmuştur.

Teali İslam Cemiyeti

Kurtuluşun İslam’da olduğunu savunmuşlardır. Türk Kurtuluş Savaşını desteklememişler ve tüm Müslümanları itaat Halifeye bağlı kalmaya ve itaat etmeye davet etmişlerdir. İstanbul’da bazı medrese hocaları tarafından kurulmuştur.

Kürt Teali Cemiyeti

Wilson İlkeleri doğrultusunda İstanbul’da kurulmuştur. İngilizler tarafından desteklenen cemiyetin amacı Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürdistan Devleti kurmak olmuştur. Fakat bölge halkı tarafından destek alamamışlardır.

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi ve kurtulabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri’nin manda ve himayesine girmeyi savunmuşlardır. Cemiyet Halide Edip Adıvar tarafından da desteklenmiştir. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde büyük tartışmalara neden olmuştur. Sivas Kongresinde manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Cemiyet ise 2 ay sonra kapatılmıştır.

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Milli Mücadele’ye karşı olan cemiyet İngilizler tarafından desteklenmiştir. Osmanlı Devleti’nin varlığını koruyabilmesi için tek yolun İngiliz himayesine girmekte olduğunu savunmuşlardır. İstanbul hükümeti ve İngiltere tarafından desteklenmiş ve İngilizler maddi destekte bulunmuşlardır.

İngiliz sevenler olarak bilinen cemiyet en etkili cemiyet olmuştur.