Millî Eğitim Müfredatı Tamamen Değişiyor

Millî Eğitim Bakanlığınca, uzun süredir hazırlıkları süren müfredat çalışmalarının çerçevesi belirlendi. Buna göre, tüm öğretim kademelerinde 50’nin üzerindeki zorunlu ders programı, ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki tüm sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkarılacak.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, tüm eğitim kademelerinde müfredatın yenilenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığın temel hedefinde ise müfredatı basitleştirmek, hacmini daraltmak, öğrencilerin analiz, sentez, muhakeme yeteneklerini geliştirmek bulunuyor.

Bakanlığın müfredat çalışmalarında, haftalık ders saatlerine ilişkin yeni düzenlemeler, derslerin sayılarının azaltılması, ağır ders içeriklerinin sadeleştirilmesi konuları yer alıyor.      Öğretmenlerin mail ve cep telefonlarına bilgiler gidecek      Bakanlık, tüm öğretim kademelerindeki 50’nin üzerinde zorunlu ders programını, ocak 2017 itibarıyla Türkiye’deki tüm sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkaracak. Türkiye genelinde faaliyet gösteren binin üzerindeki vakıf ve dernek ile diğer paydaşların görüşüne sunulacak müfredat için öğretmenlerin maillerine veya cep telefonlarına da bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca okul müdürlerinden de zümre oluşturulması istenecek. Bu kapsamda, 81 ilden tüm derslerle ilgili değerlendirme raporlarının şubat itibarıyla bakanlığa ulaşması istenecek. Gelen bilgiler doğrultusunda yeniden gözden geçirilecek müfredatın son hali, öğretmen, yönetici, akademisyen ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılacağı canlı yayında tartışmaya açılacak.

Şubatta EBA üzerinden bin noktada interaktif olarak yapılması planlanan canlı yayında, öğretmenler sorularını yetkililere iletebilecek.  Müfredat çalışmalarındaki son durum      Bakanlık, TIMSS, PISA, TEOG ve üniversite sınavları gibi tüm merkezi sınavlardaki kapsam ve kazanımları da  mercek altına alarak, yeni müfredat çalışmalarındaki detayları belirledi. Bu kapsamda, müfredatta yapılan tüm değişiklikler sahadan gelen bilgiler doğrultusunda sürekli güncellenecek bir sisteme geçilecek. Her hafta tüm ders gruplarında öğretmen ve akademisyenlerden oluşan ekipler, ders kitaplarındaki ünite kazanımları için bir araya gelecek. Bakanlık müfredatta öğretmenler için sürekli gelişen, genişleyen ve sürekli güncel bir bölüm de planlıyor. Öğretmenler tüm bu atölye çalışmaları kapsamında güncellenen ders materyallerine EBA’dan ulaşabilecek. Böylece atölyelerde üretilen ders materyallerinin sınıflara anında ulaşımı sağlanmış olacak.      Sanat ve spor derslerinin haftalık ders saati artırılacak

Bakanlığın müfredat çalışmaları kapsamında, bazı kademelerdeki derslerin sayısında azalma ve sadeleşme yapılacak. Resim ve müzik gibi sanat, beden eğitimi gibi spor derslerinin ise haftalık ders saati 2’ye çıkarılacak.      Bazı derslerin birleştirilerek verilmesi sağlanacak. Seçmeli derslerin çeşitliliği çoğaltılacak ancak bazı seçmeli derslerin kazanımları zorunlu derslerin içerisine yerleştirilecek.      Dünya Sağlık Örgütünün yaklaşımı olan sağlıklı yaşama ve yaşlanma da müfredatın temel konseptinden biri olacak. Özellikle tam gün okullarda özel bir spor saati uygulaması getirilecek.      Beden eğitim derslerine öğrenci ve öğretmenler ile bütün okul personelinin de katılımı planlanıyor. Böylece spor etkinliklerinin bir yaşam tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.

Tarihsel düşünce de tüm kademelerdeki müfredatta yer alacak bir diğer ana eksen olacak. Türk devletlerinden yakın tarihe kadar millî tarih, bölge tarihi ve dünya tarihi de müfredatta yer alacak.      Ana eksende 9 başlık      Müfredatta, “Tarih bilinci”, “Sağlıklı yaşama ve yaşlanma”nın yanı sıra “15 Temmuz Demokrasi Zaferi”, “21. yüzyıl becerileri”, “Atatürkçülük”, “Değerler eğitimi”, “Millî Eğitim Kalite Belgesi”, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”, “Yaşam becerileri” de ana eksenler olarak belirlendi.      Bu kapsamda, öğrencilere duygu yönetimi, farklılıklara saygı, güven, iletişim, kaynakların kullanımı, kendini ifade etme, kendini koruma, kendini tanıma, kurallara uyma, mekanı algılama, millî ve kültürel değerleri tanıma, öz saygı, sevgi, saygı, sorumluluk ve sosyal katılım konu başlıklarında genel kazanımların aktarılması hedeflenecek.