Millet Han – Malatya

Arapgir ilçesinde hanın yapım tarihine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. İlçe halkı tarafından 1850’li yıllarda yapıldığı belirtilmektedir. Uzun yıllar ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Hanın yapısı dikdörtgene yakın yamuk bir plan örneği göstermektedir. İki katlı olan han, ortada üzeri açık havuzlu kare planlı avlu ve bu avlunun etrafına dizili olan dükkânlardan oluşmaktadır.
Dükkânların önü taşıyıcı ağaç direklerle revak görünümündedir. Alt katta 12, üst katta 13 dükkân bulunmaktadır. Her iki kat aynı plan özelliği göstermektedir. Dükkân duvarları kerpiç örgülü ve sıvalıdır. Çatısı 1980’li yıllarda yenilenmiş ve sac ile kaplanmıştır. Giriş kapısı üzerinde kitabe taşının olduğu yer boştur. Kaynak: Malatya Valiliği Yayını, Malatya Kent Rehberi, İstanbul 2013, Baskı: Seçil Ofset
 Han
 Kültür Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
 Arapgir ilçesi/ MALATYA