Meydan Çeşmesi – Tunceli

Çemişgezek ilçesi Ulukale Köyü meydanında bulunan bu çeşmenin kitabesi bulunmamaktadır. Bu nedenle yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Yapı üslubundan XVI. yüzyılın sonu veya XVII. yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.
Çeşme kesme taştan olup, köşe sütunlarına oturan sivri kemerlidir. Aynı zamanda da eyvan şeklindeki bu çeşmenin yan duvarları kemerli nişlerle hareketli bir konuma getirilmiştir. Eyvan duvarı iki renkli kesme taştan yapılmıştır. Çeşme içerisinde iki maşrapa musluğu ve bir de taş yalak bulunmaktadır
 Çeşme
 Kültür Turizmi
 Çemişgezek İlçesi Ulukale Köyü
 Çemişgezek İlçesi Ulukale Köyü