Masalın Özellikleri

Masal, genellikle halk tarafından yaratılan ve sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan, olağanüstü olaylar ve kahramanlar içeren bir anlatı türüdür. Masal türünün özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Hayal gücü ürünüdür. Masallarda gerçekle organik bir bağ yoktur. Olağanüstülükler ön plandadır.
  • Mensur bir yapıya sahiptir. Masallar genellikle düz yazı şeklinde anlatılır. Nazım-nesir karışık olan masal örnekleri de vardır.
  • Anonimdir. Masalların yazarı belli değildir. Halkın ortak malıdır. Yöreden yöreye, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
  • Yer ve zaman belirsizdir. Masallarda olayların geçtiği mekan ve zaman net olarak belirtilmez. Genellikle “evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” ya da “bir varmış, bir yokmuş” gibi tekerlemelerle başlar ve biter.
  • Evrenseldir. Masallarda her insanı ilgilendiren iyilik-kötülük, doğruluk-haksızlık, adalet-zulüm, güzellik-çirkinlik gibi zıt durumlar işlenir. Milli ve dini motiflere yer verilmez.
  • Eğiticidir. Masallarda bir eğitim amacı vardır. İnsanlara ve özellikle çocuklara ders vermek, öğüt vermek, ahlaki değerler kazandırmak istenir.
  • Kahramanları çeşitlidir. Masallarda insanlar dışında cin, peri, dev, cadı, hayvan gibi olağanüstü varlıklar da rol alabilir. Masal kahramanları genellikle iyiler ve kötüler olarak ayrılır. İyiler her zaman kazanır ve mutlu sona ulaşır.