Maltaş – Afyonkarahisar

İhsaniye ilçesi, Kayıhan kasabası sınırları içerisinde, Göynüş Vadisinde bulunmaktadır. Birbirine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Günümüzde büyük bir bölümü toprağa gömülü durumdadır. Cephesi üçgen çatılı olup, toprak altında kalan bölümünde mihrabı bulunan Kübele açık hava tapınağıdır. Sol üst kenarında ise, dikey yazıt bulunmaktadır.

Tapınağın arka bölümünde ise, derin kuyu biçiminde kayaya oyulmuş çukurcuk vardır. M.Ö. VII. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

Kaynak: Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Anıt
 Doğa-Kültür Turizmi
 Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 32. Km’sinde batıya doğru 2 km gidilerek ulaşılan tür arazi içinde 5-6 m yüksekliğe ulaşan dik kaya blokları arasında Göynüş (Köhnüş) vadisidir.
 Afyonkarahisar / İhsaniye