LGS Soru Dağılımı

2018-2019-2020 ve 2021 yıllarında yapılan Liselere Giriş Sınavında çıkan soruların ünitelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Not: 2020 yılında yapılan LGS’de sadece 1. dönem konularından sorular sorulduğu için ilk üç üniteden sorular yer almaktadır.

2018-2021 yılları arasında LGS’de çıkan soruların kazanıma göre dağılımı  ise aşağıdaki gibidir.

LGS Kazanım Dağılımı – 2018-2019-2020-2021