LGS Soru Dağılımı- Tüm Yıllar

2018 yılından beri yapılan LGS’de çıkan soruların ünitelere dağılımı şu şekildedir.