LGS Sonucuna İtiraz nasıl yapılır

Sınav Sonucuna İtiraz


Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar soruların ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle Ölçme
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü´ne yapılabilecektir.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

İtirazların incelenmesi için öğrenci tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Vakıfbank’ın herhangi bir şubesinden kurumsal tahsilât adı altında MEB Sınav İşlemleri hesabına T.C. kimlik numarası ile belirlenen ücretin yatırılması gerekmektedir.

Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontunu göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

İtirazların cevaplanmasında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü´ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

Sınav İtirazının Gönderileceği Adres:
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
06500 Teknikokullar-Beşevler/ANKARA