LGS İçin Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı

LGS sınavı haziran ayında yapılan bir sınav ve bu yüzden bu sınav sürecinin uzun bir maraton olduğunu unutmayınız. Bu maratona hızlı başlayıp yorularak dönem ortasında çalışmayı bırakmamak gerekir. Bu yüzden bu maratona yavaş bir başlangıç yapmanız gerekmekte ilerleyen süreçte temponuzu artırmanız gerekmektedir.

Bu yazımızda LGS İnkılap Tarihi için bilgilendirme yapacağız.

Öncelikle bu dersimiz ve sınavda çıkan konular için bilgilendirelim.

LGS’de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 7 ünite vardır ve sınavda toplam 10 soru çıkmaktadır.

2018 yılından itibaren ünitelerde çıkan soruların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Not:2020 LGS’de Pandemi dolayısı ile sadece ilk üç üniteden sorular gelmiştir.

Tablodan görülebileceği gibi sorular ağırlıklı olarak 2, 3 ve 4. ünitelerden çıkmaktadır.

Biraz daha detaya inerek kazanımlar ve çıkan sorulara bakalım.

Kazanım 2018 2019 2020 2021 2022 Toplam
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. 2 2
İTA.8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 2
İTA.8.1.3. Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.
İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 1 3
2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1
İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 1 3
İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder. 1 1 2
İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1
İTA.8.2.5. Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 2
İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir. 1 1 2
İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1
İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.
3. ÜNİTE: MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!
İTA.8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 3
İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 1 3
İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar. 1 1
İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1
İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.

 

İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir. 1 1
4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.

 

1 1 2 4
İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

 

İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.
İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

 

2 2
İTA.8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1
İTA.8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

 

1 1 2
İTA.8.4.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları devletin temel görevleri ile ilişkilendirir. 1 1
İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder. 1 1
İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.

 

2 1 3
5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
İTA.8.5.1. Atatürk Dönemi’ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 2 2
İTA.8.5.2. Mustafa Kemal’e suikast girişimini analiz eder.

 

1 1
İTA.8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.
6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
İTA.8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 2
İTA.8.6.2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.

 

1 1
İTA.8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir. 1 1
7.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI
İTA.8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
İTA.8.7.2. Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.

 

İTA.8.7.3. Atatürk’ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri ve girişimleri Türkiye’nin savaşta izlediği denge siyaseti ile ilişkilendirilir.
İTA.8.7.4. İkinci Dünya Savaşı’ndaki gelişmelerin ve bu savaşın sonuçlarının Türkiye’ye etkilerini analiz eder. 1 1
İTA.8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz eder.

 

Şimdi de derslere göre ortalamalara bakalım.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yıllara göre ortalamasına baktığımızda başarının yıllara göre biraz daha azaldığı gözlemlenmektedir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri kat sayıdan dolayı öğrencilerin gereken ilgiyi göstermemesidir. Bu durum sizi aldatmasın. Sonuçta diğer sonuçlarınız aynı ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden iyi olan bir adım öne geçecektir. Sadece bu ders değil tüm derslere önem vermeniz gerekmektedir.

Gelelim asıl meselemiz olan 7. sınıftan 8. sınıfa geçenler yaz tatilinde ne yapmalı kısmına.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde çıkan sorular alan ve kavram bilgisini ölçen, öğrencilerde düşünme becerisi, sorgulayıcı yaklaşım ve harita okuma becerisini ölçecek sorular tarzında sorular gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Birincisi kavram bilgisinin iyi olması ikincisi analiz yaparak yorumlayabilme becerisi. Bu ikisini yapabilen soruları çok rahat yapabilecektir.

Peki yazın bunun için ne yapmalısınız. İlk önerimiz hem tarihi olayların gelişimini biraz daha öğrenebilmek hem de kavram bilgisinin gelişmesi için mutlaka ve mutlaka Milli Mücadele Dönemini anlatan kitaplar okumanızdır. Bu sayede döneme ait temel bilgileri öğrenirken aynı zamanda yorumlama kabiliyetiniz gelişecek. Burada yapmanız gereken hususlardan biri de kitapları okurken bilmediğiniz kavramları mutlaka araştırmanız ve öğrenmeniz gereklidir.

Hangi kitapları okumalıyım diyeceksiniz. Bunun için hazırlanan listeye bakınız.

Burada mutlaka Nutuk’u okumanızı tavsiye ederiz. Bunların dışında ise Turgut Özakman’ın Şu Çılgın Türkler kitabını da okumalısınız.

İkinci tavsiyemiz ise tarihsel gelişim için ayrıca Veda Filmi ve Dersimiz Atatürk Filmlerini izlemeniz de faydalı olacaktır.

Yaz tatilinde doğrudan ders çalışmanız veya soru çözümüne geçmeniz çok tavsiye edilmez. Zaten okulların açılması ile birlikte yoğun bir çalışma temposuna gireceksiniz.