Labirent Kovalamaca – Ülkemizde Nüfus ve Yerleşme

Kazanım: SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.

Verilen özelliğin hangi ilimizle ilgili olduğunu bularak ilgili bölüme ulaşmaya çalışınız.