Labirent Kovalamaca – Olayların Çok Boyutluluğu

Olayların çok boyutluluğu ile ilgili verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirerek uygun bölüme ulaşmaya çalışınız.