Labirent Kovalamaca – Lale Devri Yenilikleri ve Alanlar

Kazanım: SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Lale Devrinde yapılan yeniliklerin hangisi alanla ilgili olduğunu bularak ilgili bölüme ulaşmaya çalışınız.