Labirent Kovalamaca – Ekonomik Alanda Yenilikler ve Amaçları

Ekonomik alanda yapılan yeniliklerin amaçlarının yazıldığı bölüme ulaşmaya çalışınız.