Kız Kalesi – Rize

Pazar ilçe merkezinin batısında küçük bir yarımada üzerine kuruludur. Kayalık bir zemin üzerinde bulunan kalenin kara ile bağlantısı kesilmiş durumdadır. Duvarlarındaki muntazam taş işçiliği dikkat çekicidir. İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 13. veya 14. yüzyıllarda kullanıldığı düşünülmektedir. Günümüzde tek bir gözetleme kulesiyle ayaktadır.

Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 Kale
 Doğa-Kültür Turizmi
 Pazar
 Pazar