Kırk Şehitler Anıtı – Kırklareli

Kırk Şehitler Anıtı; İlimiz Yanık Kışla Caddesinde bulunan, Kırklar Tepesi denilen yerdeki Kırk Şehitler Abidesi, 1952 yılında kurulan Kırklareli İmar Derneği tarafından 1960 yılında yaptırılmıştır. Aynı dernek tarafından abidenin yanında bir ilk okul ve bir de cami yaptırılmıştır. Dernek tarafından yaptırılan her üç yapı da Kırk Şehitler adını taşımaktadır. Kırk Şehitler Abidesi, 1363 yılının ilkbaharında (Padişah I. Murat Hüdavendigâr Dönemi) Demirtaş Paşa komutasındaki Türk ordularının Kırklareli’ni Bizanslılardan almaları sırasında şehit düşen Kırk Akıncı adına yaptırılmıştır. Bu fetih ile birlikte, Bizanslılar dönemindeki ismi olan Saranta Ekklesies değiştirilmiş ve Kırkklise, Kırkknise olarak anılmıştır. Kırklar Baba Dergâhı’nda bulunan kitabedeki, “Kırk Kimesne şehit oldu bu yerde. Bu nam ile anılmıştır bu belde” beyitinden dolayı da Kırk Kimesne olarak anılmıştır. Kırklar Baba Dergâhı’nın yerindeki eski mezarlar bulunarak ona göre bu günkü anıt Kırklar Baba Dergahı’nın yerine yaptırılmıştır.
Kırklareli Anıtı da denilen Kırk Şehitler Abidesi açık ve modern bir türbe şeklindedir. Abide 40 mermer sütun içerisinde dikdörtgen bir planda olup, her yeri mermer ile kaplanmıştır. Dikdörtgen bahçenin ortasında üzeri yek pare bir mermer kapak ve oval bir delik ile içinde çiçek ekilmiş toprak bulunan bir lâhit vardır. Lahitin üst örtü mermerinin üzerinde “Kırk şehitlerin ruhlarına fatiha” cümlesi yer alır. Mermer lâhitin ayak ucunda akıncı müfrezesi kumandanlarından Saltık Bey, Bababan Bey, Kılıç Arslan Bey, Satılmış Bey, Demirhan Bey, Yahşi Bey, Akçahan Bey, Durmuş Bey, Kayahan Bey, Sungur Bey, Karacakaya Bey’in isimleri yazılıdır. Lâhitin Batısında Umut, Koğan, Samsa, Oymak, Aydın, Doğan, Uysal, Candemir, Palatekin, Kıran Yiğit, Şahver, Harzem, Akaalp, Mirzaalp isimleri yazılıdır. Lâhidin Doğusunda Haltekin, Muzatuğ, Akagün, Satılmış, Maksut, Yıldırım, Karaca, Gökçe, Murat, İlhan, Habip, Mirza, Tekçe, Çavuş, Demirhali, Mehmet isimleri yazılıdır. 40 adet mermer sütunla çevrili, 40 şehidin isimlerinin yazılı olduğu mermer lâhidin de bulunduğu dikdörtgen planlı abidenin iki yanında, mermer kenarlı ortası toprak ve çiçek ekili iki mezar daha vardır. Bu mezarların ayak uçlarındaki taş üzerinde birer mermer kitabe vardır. Doğuda; Süleyman Oğlu Şerif Tarlacılar 1860 Dereköy, Süleyman Oğlu Mehmet Gökmen 1865 Dereköy, Batı taraftaki mezarın ayak ucunda İbrahim Oğlu Osman Aşırıcı 1865 Kapaklı Köyü yazmaktadır.
 Anıt
 Kültür Turizmi
 Kırklareli Kocahıdır Mahallesi Kırkşehitler Mevkiinde bulunmaktadır.
 Kırklareli