Keçeci Mehmet Camii – Bolu

Bolu İli, Merkez İlçe, Akpınar Mahallesi, 9 pafta, 184 ada, 1 parselde yer almaktadır. Yapıldığı tarih bilinmemekle beraber 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Dikdörtgen planlı, düz ahşap tavanlı caminin kuzeyinde ahşap direklerle taşınan geniş saçaklı açık bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Temeli taş olan caminin duvarları kerpiç olup aralarında ahşap hatıllar vardır. Kuzeyinde ahşap kadınlar mahfili yer almaktadır. Silindirik gövdeli ahşap minaresi çatı üzerinden yükselmektedir.

Kaynak: Bolu Kültür ve Turizm Rehberi, 2010, Bolu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bolu

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Bolu şehir merkezindedir.
 Akpınar Mahallesi Merkez İlçe Bolu