Kayme Sarayı – Hakkari

Şemdinli Bağlar Köyü, Nehri’deki eski yerleşim alanlarının kuzey tarafında bulunan Kayme Sarayı kitabelerinden öğrenildiğine göre 1909 – 1911 yıllarında yaptırılmıştır. Kitabelerde isim geçmemekle beraber Seyit Ubeydullah’ın oğlu Seyit Muhammed Sıddık tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Kayme sarayı iki katlı bir yapı olup, 18,8 x 24 m. ölçülerinde kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Günümüze sarayın yalnızca kuzey ve batı duvarları iyi bir durumda iken doğu ve güney duvarları ise kısmen ayakta kalabilmiştir. Sarayın üst örtüsü tamamen yıkılmıştır.

 Saray
 Kültür Turizmi
 Kara yolu ile ulaşım
 Şemdinli Bağlar Köyü. Hakkari.
 +90 (438)-211-40-36
 +90 (438)-211-28-81
 https://hakkari.ktb.gov.tr/