Katolik Kilisesi – Hatay

Günümüzde halen kullanılmakta olan kilise, Kurtuluş caddesi, Kurtuluş sokakta yer almaktadır. Kaynak: http://www.hatay.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=256,Erişim Tarihi:18/07/2014

 Kilise
 İnanç-Kültür Turizmi
 Antakya Merkez
 Kurtuluş caddesi, Kurtuluş sokak