Karikatür Ve Mizah Müzesi (Gazanfer Ağa Külliyesi) – İstanbul

Karikatür ve Mizah Müzesi, sosyal tarihimizin en açık belgeleri niteliğinde olan bir kültür birikimini yok olmaktan kurtarıyor ve çeşitli etkinliklerle günümüze yansıtıyor. Ayrıca, diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla iletişim kuran müzede, dünya karikatür sanatının ünlü isimleri kişisel ya da karma sergilerle İstanbullu`lara tanıtılıyor. Karikatür ve Mizah müzesi, çağdaş müzecilik anlayışına göre sürekli gelişen ve bu nedenle sürekli izlenebilen, yaşayan bir müze Sergi salonlarında açılan değişken ve ilginç sergiler ile birlikte giderek zenginleşen Mizah Kitaplığı ve Arşivi görülmeye değer. Ayrıca, dileyen herkes bir uzman gözetiminde özgün baskı atölyesinde çalışabiliyor. Konferans, panel, küçük konserler, video gösterileri müzenin diğer etkinlikleri arasında yer alıyor. Müze başlıca şu birimlerden oluşuyor;

SERGİLEME SALONLARI: Müzede birbirini tamamlayan iki tür sergileme yapılır. Sürekli sergi: Türk Karikatürü`nün başlangıcından günümüze doğru geçirdiği evrelerin örnekler ve belgelerle anlatıldığı bölümdür. Değişken sergiler: Yurt ve dünya çizerlerinin yapıtlarının sergilenip tanıtıldığı bölümdür.Burada her ay, en az bir sergi açılır.

MİZAH KİTAPLIĞI: Türkiye`de ve dünyada yayınlanmış ya da yayınlanmakta olan karikatür, mizah ve bu konulara ilişkin kültürel yayınların bir araya getirilip izleyiciye sunulduğu bölümdür. ARŞİV: Yerli, yabancı bütün eski ve çağdaş karikatürcülerin özgün ya da çoğaltılmış yapıtlarının toplandığı, kişilere,ülkelere,konulara göre sınıflandırıldığı, korunduğu bölümdür.

ÖZGÜN BASKI ATÖLYESİ: Bu atölyede, dileyen herkese bir uzman tarafından özgün baskı teknikleri öğretilmektedir. Sanatçılara atölyenin olanakları sunulmakta, üretilen yapıtlarla toplu sergiler açılmaktadır. Ziyaret Gün ve Saatleri: Karikatür ve Mizah Müzesi, Pazar-Pazartesi haricinde her gün 10.00-16.30 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir.

 Müze
 Kültür Turizmi
 İETT Otobüsleri ve Minibüslerle ulaşılabilir.
 Atatürk Bulvarı Kovacılar Sokak No:12 Fatih İstanbul
 0 (212) 521 12 64