Karaağaç Tren Garı – Edirne

Karaağaç İstasyonu, Edirne’nin Karaağaç kasabasında bulunan ve II. Abdülhamid devrinde yaptırılan istasyon binasıdır. Edirne Tren Garı olarak inşa edilmiş olan bina günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılır. Edirne Tren Garı, İstanbul’daki Sirkeci Garı örnek olarak yapılmış gar binalarından birisidir. Şark Demiryolları Şirketi adına Mimar Kemalettin Bey tarafından neoklasik üslupta inşa edildi. Üç katlı, dikdörtgen planlı ve 80 m uzunluğunda olan yapı İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolunun en önemli istasyonlarından birisi idi.

Kaynak: Edirne Valiliği.(2013). 81 İlde Kültür ve Şehir, Edirne (1.Baskı)

 Taşınmaz Kültür Varlığı
 Kültür Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
 Karaağaç/EDİRNE