Kamilet Doğu Kayını Tabiat Anıtı – Artvin

Artvin İli, Murgul İlçesi, Erenköy Köyü, Kamilet mevkiinde bulunan Kayın Ağacı türü 300 yaşlarında, 42 m boyunda, 3.08 m çapında, 9.70 m çevre genişliğine sahiptir. 06.09.2002 tarihinde kurulmuş olup, alanı 1.000 m² dir.
 Manzara-Gezi
 Kültür Turizmi
 Artvin İli, Murgul İlçesi, Erenköy Köyü, Kamilet mevkii
 Murgul/ Artvin