Kaç Yazılı ve Kaç Tane Ders Etkinliklerine Katılım Notu Vereceğiz

Arkadaşlar şu anda 2014 yılında yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlüktedir. Ancak 2016 Haziran ayında bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden birisi de Ders ve etkinliklere katılım notu ile alakalı olan durumdur. Ölçme değerlendirme ile ilgili bizim uymamız gereken maddeler aşağıdaki gibidir.

Kaç Yazılı Notu Vereceğiz?

2014 İKY Yönetmeliği

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Bu durumda Sosyal Bilgiler Dersinde 2 Yazılı yapabiliriz.

İnkılap Tarihi Dersinde ise merkezi sınavlar da olduğu için kendimiz 1 tane yazılı yapabiliriz. 

Kaç Tane Ders Etkinliklerine Katılım Notu Vereceğiz?

2016 Yılında Yapılan Değişiklik

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.”

Bu durumda Sosyal Bilgiler Derslerinde 3 tane, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 2 tane ders etkinliklerine katılım notu vermek zorundayız.