Kaç Yazılı Notu Kaç Sözlü Notu Verilir?

Ortaokulda her dersten kaç sınav yapılır?

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kısmında Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı başlıklı bölümde yer alan 22. maddede “4, 5, 6, 7 ve 8’nci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez.” ifadesi yer almaktadır. Bu maddeye göre dersin haftalık ders saati ne olursa olsun ilkokul 4. sınıflarda ve ortaokullarda her dersten 2 yazılı sınav yapılmak zorundadır.

Ortaokulda hangi dersten kaç not verilir?

Yönetmelik gereği öğretmenler öğrencilere ilgili dersin haftalık ders saati sayısına göre ders etkinliklerine katılım notu vermektedir. Mevzuat maddesinde “Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” ifadesi yer almaktadır.

Kaç yazılı