İznik Yeşil Cami – Bursa

İznik ilçe merkezinde olan Cami Osmanlı Dönemi’nin ilk vezirlerinden Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından yapımına başlatılmış, ölümünden sonra oğlu Ali Paşa tamamlattırmıştır. Camide bulunan iki yazıt, bu durumu kanıtlamaktadır. Ana giriş kapısı üzerinde bulunan 0.57 X 0.51 metre boyutlarındaki birinci yazıtta, Sultan I. Murad 1362-1389 döneminde Ali bin Halil’in izniyle 1378-79 tarihinde inşa ve imar edildiği belirtilmektedir. Son cemaat yeri revakı eksenindeki kapı lentosu üzerinde bulunan 0.57 X 2.87 metre olan ikinci yazıtta ise, yapımına Vezirlerin Meliki Hayrettin Paşa’nın buyruğu ile başlandığı ve 1391-1392 tarihinde tamamlandığı ve mimarının Musa oğlu Hacı olduğu kayıtlıdır. Cami, kuzey-güney genel doğrultusunda kare planlı bir asıl ibadet mekanı ile, doğu-batı doğrultusundaki üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. 11.00 X 11.00 metre boyutlarında kare planlı asıl ibadet mekanı, dıştan sekizgen kasnağa oturan ve içten üçgen kuşakla geçiş sağlayan bir kubbe ile örtülüdür. Mekanı ikiye ayıran sivri kemerlerden ortada olanı, ötekilerine göre daha geniş ve yüksektir. Yeşil Cami’ye bu adın verilmesinin nedeni olan, görülmeye değer bir güzellikteki minaresi, ana mekanın kuzeybatısında yer alır. Kaidesi ve gövdeye geçişi sağlayan üçgenler mermer kaplamalıdır. Gövdede çini süslemelerinin yanı sıra sırlı tuğla da kullanılmıştır.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bursa Gezilecek Yerler

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Lefke Kapısı yanı İznik/BURSA
 Lefke Kapısı yanı İznik/BURSA