İvaz Paşa Cami – Bursa

Yeşil külliyesinin mimarı Hacı İvaz Paşa tarafından 2. Murad devrinde yaptırılmıştır. İvaz Paşa Külliyesi’nin bir yapısı olan İvaz Paşa Camii, Tavuk Pazarı Semti’nde, medrese ile aynı avluyu paylaşmıştır. Bir vakfiyede İmadiye Mescidi olarak isimlendirilmiştir. Ancak zamanla bazen vakfına nispetle İvaz Paşa Mescidi, bazen de çevresindeki çarşı ve alana nispetle Kazzaziye, Kazazhane Mescidi yahut Tavuk Pazarı Mescidi olarak anılmıştır. 1642 yılına kadar günlük ibadetler için hizmet veren mescit Seyyid Mehmed Efendi’nin vakfettiği bir minber ile camiye dönüştürülmüştür. 1958 yılında meydana gelen Çarşı yangınında tamamen harap olan cami, 1970 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun girişimleriyle yeniden inşa edilmiştir. Cami kuzey güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı üzeri iki kubbe ile örtülüdür. Yapının beden duvarları kesme taş ve tuğla örgülü olup, tek minarelidir. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

English

The Ivaz Pasha Mosque

It was built by the architect of the green complex Hacı Ivaz Pasha during the Murad II era. The Ivaz Pasha Mosque, a structure of the Ivaz Pasha Complex, shared the same courtyard with the madrasah in the Tavuk Pazarı neighborhood. In a foundation, it was named as the Imadiye Masjid. However, over time, sometimes it is called Ivaz Pasha Masjid in reference to its foundtion, sometimes Kazzaziye in reference to the bazaar and the area in which it is located, it was also known as the Kazazhane Masjid or the Tavuk Pazari Masjid. Until 1642, the mosque, serving for daily worship, was transformed into a mosque with a pulpit donated by Sayyid Mehmed Efendi. The mosque, completely destroyed in the fire of the bazaar that took place in 1958, was rebuilt in 1970 with the initiatives of the Bursa Ancient Works Lovers Association. The mosque is covered with two domes over the rectangular plan in the north-south direction. The walls of the building are made of cut stone and brick and has only one minaret. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Bursa Hanlar Bölgesi’nde bulunan Pirinç Han’ın karşısındadır. It is located in front of the Pirinç Han in the Hans Area.
 Hanlar Bölgesi Osmangazi/BURSA