İnebey Medresesi – Bursa

Yıldırım Bayezid dönemi Beylerinden Subaşı İne Bey yaptırmıştır. 1678 yılında Sadrazam Hüseyin Paşa tarafından onarılmış ve yeni vakıf tesis edilmiştir. Moloz taş ve tuğla karışımı malzeme ile inşa edilen medrese dokuz oda, bir dershane, üst katta bir kütüphane ve bir heladan oluşmaktadır. Medreseye birkaç basamakla çıkılmakta,giriş sivri kemerli bir niş içinde, yuvarlak taş kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Kefeki taştan yapılmış on iki sütun üzerine tuğla-taş karışımı örülmüş sivri kemerlere sahip revakının üzeri kiremitle örtülüdür. Duvarları iki sıra kirpi saçaklı olup, revaklardaki su dalgası, yaba ve zincir motifleri XVII. YY. yapılan onarımda yenilenmiştir. Pencereler taş söveli ve sivri kemer alınlıklıdır. Alınlıklarda taş ve tuğla ile çeşitli motifler işlenmiştir.

English

The İnebey Madrasah

It was built by Subaşı İne Bey during the reign of Yıldırım Bayezid. It was renovate by the Grand Vizier Hussein Pasha in 1678 and a new foundation was established. The madrasa, which is built with rubble stone and brick material, consists of nine rooms, a classroom, a library on the top floor, and a loo. The madrasa cand be reached by several steps, the entrance is provided by a rounded arched door in a niche. Renovated in repair. The windows are rounded by speckled stones and pointed arches. There are various motifs made of stone and brick on the pediments.

 Medrese
 Kültür Turizmi
 Ebu Şahme Mahallesinde bulunan medreseye ulaşmak için Bursa merkezden Tahtakale istikametinden yürüyerek ulaşılabilir. Located in the Ebu Şahme neighborhood, you can reach the madrasa by walking from the city center toward Tahtakale.
 İnebey Sokak Tahtakale Semti Osmangazi/BURSA