I. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler Eşleştirme

1914 yılına ait ve I. Dünya Savaşı’na katılan bazı devletlerin haritada yerlerini haritada eşleştirmek için yapılan etkinliktir.
8. Sınıflar için faydalı olacaktır.