Hyllarima – Muğla

”Hyllarima” ismi Luwi kökenli olup Hitit yazıtlarında adı geçen ”Wallarimadan geldiği sanılmaktadır. Kentin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesinlik kazanamamıştır. Günümüze ulaşan kalıntıları Roma çağından kalmıştır. Ayrıca Roma döneminde sikke basmış kentlerdendir. Hyllarima’nın surları Leleg yapılarındaki taş işçiliği ile yakın benzerlikler göstermektedir. Bu bakımdan kentin tarihini Dor göçünden önceki yıllara indirmemiz olasıdır. Ancak yörede bilimsel kazılar yapıldıktan sonra bu durum aydınlığa kavuşabilecektir. Surlar kaba işlenmiş dikdörtgen bloklardan meydana gelmiştir. Kalınlıkları 2 m’yi bulmaktadır. Kente girişi sağlayan ve oldukça iyi korunmuş batı kapısı M.Ö. 400’ün ilk yarısında, Mausolleus döneminde yapılmıştır. Roma döneminden kalan tiyatronun skenesi yıkılmışsa da yamaca dayalı oturma kademeleri oldukça iyi durumda günümüze ulaşmıştır. Kentin diğer yapılarının taşları yeni yapılanmalarda kullanılmak üzere sökülmüş nekropol alanına ise defineciler büyük zarar vermişlerdir. Bu antik kentte M.Ö 2700 yıllarında 9 şiddetinde deprem meydana gelmiş ve tarihi tiyatro depremin etkisiyle büyük hasar görmüştür. Halk dilinde, kale duvarları ile çevrili olmasından “”Galler”” diye bilinmektedir. Sit alanında Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr Ender Varinlioğlu başkanlığında çalışmalar yapılmıştır. Hyllarima Antik Tiyatrosu İlçe merkezine 15 km. uzaklıkta Derebağ köyüne bağlı, Kapraklar mahallesinde Karia ve Roma dönemlerine ait bir antik şehir kalıntıları bulunmakta ve Hyllarima Antik kenti olarak adlandırılmaktadır. Çalışmaların halen devam ettiği antik kentte bir tiyatro, agora ve nekrapol bulunmaktadır. Mimari malzemelerin incelenmesinden Helleristik Dönem’in ikinci yarısına tarihlenmekte Roma dönemi kalıntıları dikkat çekmektedir.

 Antik Kent
 Kültür Turizmi
 Muğla’nın, Kavaklıdere ilçesine bağlı Derebağ köyünün bitişiğindedir.
 –