Hüseyin Gazi Külliyesi – Çorum

Alaca İlçesinin 3 km güneyinde yer alan Hüseyin Gazi Külliyesi; türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşmaktadır. Kitabesi olmadığı için yapım tarihi belli olmayan ancak mimari özellikleri göz önüne alınarak 13.yy‘a tarihlenen eser, çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye görünümü vermektedir.

Kaynak: Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi -Çorum Kültür Envanteri

 Külliye
 Kültür Turizmi
 Alaca İlçesinin 3 km. güneyindedir.
 Alaca İlçesi Çorum