Hatunlar Türbesi – Sinop

Cezayirli Ali Paşa Camii’nin kuzeybatı cephesinde yer almaktadır. Kare planlı tek kubbeli tipik bir Candaroğlu türbesidir. Türbe içerisinde iki adet sanduka bulunmaktadır. Türbenin inşa kitabesi olmadığından ne zaman ve kimin adına yapıldığı hakkında açık bir malumat yoktur. Ancak, soldaki sandukanın baş şahidesinin iç kısmındaki kitabeye göre; İskender Kızı Ture Hatun ismi geçmektedir. Buna göre; türbenin Celaleddin Beyazıd’ın oğlu İskender’in karısı ile kızı “Ture Hatun” için yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

 

Kaynak: Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü

Sinop Gezilecek Yerler

 Türbe
 İnanç-Kültür Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ve yürüyerek ulaşım sağlanabilmektedir.
 Merkez-SİNOP