Hatay İl MEM LGS Deneme Sınavı 5

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi tarafından LGS‘ye hazırlanan öğrencilerimize destek olmak amacıyla hazırlanan deneme sınavlarının online halidir.

Sınavın indirilebilir haline ve cevap anahtarına hatayegitim.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm öğrencilere başarılar dileriz.

/10
0 oylar, 0 ortalama
3

8. Sınıf Deneme Sınavı

Hatay LGS Deneme Sınavı 5

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Hatay İl MEM

1924 Anayasası’nın Bazı Maddeleri:

1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir..
2. Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır. Resmî dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır.
3. Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir.
4. Seçimler dört yılda bir yapılır . On sekiz yaşını tamamlayan her erkek oy kullanma hakkına sahiptir .
5. Otuz yaşını doldurmuş her erkek milletvekili adayı olma hakkına sahiptir .
6. Türkiye halkına, din ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık itibariyle “Türk” ifadesi kullanılır .

Buna göre anayasanın verilen maddelerinden hareketle

I- Yönetimde  laik sistem anlayışı benimsenmiştir.

II- Devletin rejimi hukuken güvence altına alınmıştır.

III- 'Türk' kelimesi birleştirici üst kimlik olarak kullanılmıştır.

IV- Mili egemenlikte eşitlik prensibine uygun hareket edilmiştir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir ?

2 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Hatay İl MEM

Osmanlı toplumunda bazı kişilerin ailevi, sosyal ve dini kaynaklı lakaplar taşıması insanlar arasında ayrımcılık yapılmasına neden oluyor ve toplumsal ilişkilerde bir eşitsizlik yaratıyordu. Ayrıca nüfus ve askerlik işlerinde isim benzerliğinden doğan karışıklıklara neden oluyordu. Bu durum Cumhuriyet'in tüm yurttaşları eşit kabul eden anlayışıyla bağdaşmıyordu. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü, “Hiçbir farklılığın olmadığı, kaynaşmış bir Türk milletinin ortaya çıkarılması ve milletin çağdaşlaşmasının önündeki engellerin kaldırılması” parolasıyla kutlanmıştı. Bu anlayışa uygun olarak birlik ve bütünlük içinde bir toplum meydana getirmek, ortaya çıkan karışıklıkları gidermek adına 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu kabul edilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Hatay İl MEM

Yunanistan ile mübadele görüşmeleri devam ederken İstanbul'da daha çok Rum bırakmak ve Batı Trakya'daki Türkleri göçe zorlamak isteyen Yunanistan ile “etabli” sorununu ortaya çıkmıştır. Yunanistan ileride Türkiye hak iddia etmesin diye Batı Trakya'da Türk bulundurmak istemediği için baskı yaptı. Türklerin mallarına el koyan Yunanistan'ın bu tutumuna karşı Türkiye de İstanbul'daki Rumların mallarına el koydu. Sorunun çözümü için Milletler Cemiyeti'ne başvurulsa da çözüm bulunamadı. İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumlar içine girmesi Avrupa'da savaş tehlikesini ortaya çıkardı. Bunun üzerine 10 Haziran 1930 Nüfus Mübadelesi Anlaşması imzalanarak doğum yeri ve yerleşme durumuna bakmaksızın İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç karşılıklı nüfus değişikliği yapılmasına karar verildi.

Buna göre mübadele meselesinde takip edilen bu yol, Atatürk'ün dış politikada belirlediği;

I- Mütekabiliyet

II- Barışçılık

III- Millî güce dayanma

IV- Hukuka bağlılık

ilkelerinden hangilerinin uygulandığını göstermektedir?

4 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Hatay İl MEM

24 Eylül 1920 tarihinde Kazım (Karabekir) Paşa komutasındaki Türk ordusu, Ermeni saldırılarını önlemek için harekete geçti. Ermeniler yenilgiye uğrad ve barış istemek zorunda kaldı. 3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi Hükümeti'yle Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekilecek, Kars, Sarıkamış Iğdır, Oltu ve Kulp BMM Hükümeti'ne bırakılacaktı Ermeniler, Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul edecek ve Doğu Anadolu'ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçecekti. Gümrü Barış Antlaşması sonrasında bu cephedeki birliklerin bir kısmı Batı Cephesi'ne nakledilmiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Hatay İl MEM

Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını ve kişiliğini en çok şekillendiren şehirlerin başında Manastır gelmektedir. Askeri İdadi yıllarında Mustafa Kemal gerek arkadaşlarından, gerekse öğretmenlerinden etkilenerek birçok alana ilgi duymuştur. Öğretmenlerinden biri olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde Osmanlı dönemi ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olup geçmiş ve gelecekle ilgili analitik düşünceler geliştirebilmiştir. Bunun yanında arkadaşı Naci Bey ile beraber farklı şairlerin şiirlerini okuyarak ince bir şiir zevkine sahip olmuştur. Voltaire (Volter), Rousseau (Russo), Diderot (Didero) gibi Fransız yazarların kitaplarını da altını çizip notlar alarak büyük bir dikkatle ve özenle okumuştur.  Tüm bunlar onda etkili ve güzel konuşma sanatına da ilgiyi artırmış ve bu alanda da kendini geliştirmiştir.

Parçada Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik ilgisinden söz edilmemiştir?

6 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Hatay İl MEM

Cumhuriyet rejimi egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu vurgulayan bir yönetim şeklidir. Hiçbir ayrım ve fark gözetmeksizin halkın tamamının katıldığı seçimler aracılığıyla meclis oluşturulur. Mecliste halkın tüm kesimleri eşit bir şekilde temsil edilerek millet iradesinin tam anlamıyla yansıtılması sağlanır.

Verilen parçadan hareketle çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Hatay İl MEM

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşmasının bazı maddeleri şunlardır;

  • Boğazlar İtilaf Devletlerine açılacak ve buralardaki istihkâmlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek, Karadeniz'e geçişler serbest olacaktır.
  • Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kablolar İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacaktır.
  • Doğu Anadolu'da bulunan altı ilde (Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakır) karışıklık çıktığı takdirde buraların tamamı veya bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli olan askerlerin dışındaki Osmanlı ordusunun tamamı terhis edilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın verilen maddeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

8 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Hatay İl MEM

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal suikast girişimiyle ilgili Anadolu Ajansına aşağıdaki demeci vermiştir. “Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur. Temeli, büyük Türk milletinin vicdanında, akıl ve şuurunda atılmış olan cumhuriyetimizin, bir vücudun koparılması ile yok olacağını zannedenler çok zayıf akıllı bahtsızlardır. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Buna göre Mustafa Kemal'in demecinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Hatay İl MEM

Mustafa Kemal, başkomutanlık yasama yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921'de Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayımladı. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:

  • Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
  • Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde bu komisyona teslim edecek.
  • Her aile birer takım iç çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecekYiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
  • Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının
  • %20'sine bedeli sonradan ödenmek üzere el konacak.

Sadece bu bilgilere göre Tekalif-i Milliye Emirler hakkında hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Hatay İl MEM

Milli mücadelenin kazanılmasından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'nın politikalarıyla ile ters düşen Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele ve Adnan Adıvar gibi isimler 17 Kasım 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Mustafa Kemal Paşa Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi ve kısa sürede gelişmesini istediği için böyle bir partinin kurulmasından son derece memnundu. Ayrıca iktidarı denetleyecek bir muhalefetin varlığını son derece önemli buluyordu. Ancak parti programında yer alan “din ve inançlara saygılıyız” maddesi inkılâplara karşı olan saltanat ve hilafet yanlılarının partide toplanmasına sebep olmuştur 13 Şubat 1925'te çıkan ve devleti Musul meselesinde zor durumda bırakan Şeyh Sait İsyanı'ndan bu parti ve üyeler sorumlu tutulmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925'te kapatılmış ve ilk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuştur.

Buna göre çok partili hayata geçiş denemeleriyle ilgili olarak;

I. Ülkede demokrasi bilincinin henüz gelişmediği,

II. Bazı kesimlerin inkılâpları içine sindiremediği,

III. Ülkedeki iç sorunların dış politikayı etkilediği,

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1kerimcan90 %9
2bekir40 %4
3tuba30 %3

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8481
2ALİ2110
3a1721
4aa1565
5D1420
6Gdhzhbds1414
7Deniz1221
8Asd1208
9111206
10G1169
11İlayda1099
12G1078
13Er1067
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg810
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t765
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo658
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa583
35Beren573
36ayşen erva555
37sss551
38Selin548
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46h502
47İrem500
48Defne Turna492
49Burak491
50emira489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56dd476
57ada474
58Alara Cengiz472
59Zeyne DEDE470
601470
61R.Aytuğ Cıvak466
62arda can464
63gg460
64Azizcan457
65Hürünaz453
66Sümeyye451
67sekizler450
68Yiğitali Akkuş444
69w441
70Ledeyna Güner437
71Melek428
72Nisa Çelik428
73imagine losing427
74Gülce Erkeç423
75Nfuws422
76Jjjjjjjkl420
77Elif Hoda416
78Esma414
79Liya412
80Ceylin akardere409
81a407
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
87ahmet398
887/A396
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93Emine384
94Aysu383
95Secil bilgin382
96Kuzey381
97s379
98cahoo378
99Ali Batın TAN374
100Medine373
101İkranur373
102Irmak özer371
103Berk370
104C369
105*367
106tuncay367
107Mısra Direk366
108K365
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117Doruk Celal Darçin356
118Esra356
119ihsan mahir davuş354
120Hiranur354
121a353
122Furkan Alper353
123Elif351
124Esra pehlevan349
125oğuz347
126Nehir344
127Çınar Temurtaş344
128İlayda341
129M.yiğit aslan340
130Nil Soğancılar339
131Serra Nur336
132Eymencan336
133yağmur335
134Elif Çakır334
135ı334
136uuu331
137Dyrr7ti330
138Elif330
139rüzgar ünal329
140Ögenci329
141İsim329
142hasan321
143Kardelen karataş318
144Mizgin317
145sudem316
146Ahmet KORKMAZ315
147Sıdıka SARIBIYIK314
148Aslıhan313
149Zeynep koç312
150Fehime özdemir312
151we310
152Kerri309
153Ezgi Su308
154Merve Tınmaz 5-C307
155esila307
156Kayla Naz Akdeniz306
157Zeynep Ceyda Koca306
158Eylül305
159Çağrı302
160Ebrar299
161İslam Can299
162Zeynep Buğlem ANDAÇ298
163C298
164Bnb296
165koray295
166Eymen294
167hira294
168burak294
169Büşra294
170bero294
171ğ290
1728b289
173Şervan tursun289
174ALI KUTAY288
175ArdaB.288
176.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Hayice276
185YİĞİT274
186Bilge Kağan ELMAS274
187a274
188tdtgt272
189Bahtiyar271
190Medine Sıla Kayacan271
191y268
192Awdd268
193Yiğit Manazoğlu267
194sena267
195Efe Bozkurt266
196Hazal266
197ecrin266
198Neden266
199Mehmet Akif Ersoy265
200fsm265
201CEMRE262
202C261
203Şevval su259
204osman259
205Rüzgar Berat259
206Belinay258
207Yiğit258
208bbshen258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214Ecrin KARAARSLAN254
215Esma Ebrar254
216tr253
217Mete252
218Abdülhamit252
219a252
220W252
221aeâtçaaet251
222klşh251
223Minel Tuana Köseoğlu249
224Kağan248
225fafğpafo0pağkfla245
2267B245
227Ömer244
228merve244
229YİĞİT UZUNOĞLU243
230Gülşah242
231Azra242
232Asd242
233SÜMEYRA EKERİM242
234Adlem Gökçe Yaman241
235Sümeyye Cankılıç241
236Mete241
237zeynep sahra240
238Elif239
239Semra238
240Hilal237
241Melih DUMAN237
242-236
243.235
244Gufiroe234
245Elif bakar234
246Kemal efe Çetin233
247seyit233
248Umut kamil232
249Ecrin naz ataş231
250Azra231
251xzftfew1ttt231
252savas231
253Hazal230
254Abdullah230
255Tuğberk karabudan230
256sss230
257Ali230
258Z.seray229
259T229
260Yağmur228
261EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
262Arda227
263Belkıssu227
264Yiğit226
265BATIN BERK YORULMAZ226
266Esma Hıra226
2678225
268Asel225
269ghggtyhtt225
270@224
271Musa224
272Ahmet SAĞNAK223
273Yiğit Ali ÖZTÜRK222
274serra222
275ada!☆221
276Eftelya221
277alihan221
278Ayşegül YELOĞLU220
279doğan220
280FURKAN220
281Zeynep beyza219
282makbule yeşillik219
283Yiğit218
284Mert Ali Yıldırım218
285ilkan218
286Elif Uysal218
287Zeynep Oyman218
288efe218
2898a-b218
290c217
291ddddd217
292senem217
293ayşe217
294Yusuf İslam Konuk216
295kerem216
296Omar216
297Ayris Mina minez215
298ecrin ayaz215
299aa215
300nevin214
301Alperendogankya213
302Ekin213
303Eylül mina212
304emira212
305Çağatay212
306Cfcvcfd211
307Esen210
308Yiğit209
309Mahmut efe209
310İbrahim haktan209
311Yağzel Baykal209
312coco cola209
313Kumsal ela209
314www208
315Kaan208
316elvin gezgin207
317nazlı207
318Ali berke şahin206
319nasuh can206
320ada güler206
321yeşim206
322nazmi mete206
3235a206
324kennnturan206
3257a206
326efe205
327Enes Yiğit BAYKAL205
328Efsanur205
329S205
330Hanife204
331Sümeyye204
3321204
333Zerenkalpben203
334Eylul203
335A202
336Yiğit201
337Semra201
338Esma201
339aaaa201
340Asya200
341ERDEM200
3426200
3437a200
344ahmet baki199
345ZEYNEP BEYZA199
3468B199
347ss199
348Ebrar198
349Ela Kayıhan197
350Umut197
351murat197
352burak196
3537-D harun emir özdemir195
354Esra Aksoy195
355Asel195
356aleyna194
357Zeynep194
358Asya194
359aa194
360jk194
361Asya10193
362PINAR193
363YUSUF193
364nur193
365Mete192
366Selin192
367ötp192
368sssss192
369SADİ UTKU ALBAYRAK191
370ASLI191
3717c191
372s191
373F190
374LŞLLŞLŞL189
375Efgtyu189
376hazal189
377Defne yolcu188
378Eylül187
379Esma187
380kemal değirmenci187
381Deniz187
382naime yontem186
383Fatma baş186
384Ömeroviç186
385kayra186
386er186
387Aslı185
388Sefa Talha binici185
389Özlem185
390Sabire184
391NİSA NUR184
392Devran Ufuk184
393eren184
394GHostkiller139999184
395ismail184
396Bartu Efe183
397s183
398Miray182
399ada182
400naz182
401elf182
402Esma182
403faatma182
404ali182
405WETG4QA181
406Gy181
407Sadullah181
408shinunoga e wa180
409doruk179
410erdal20179
411Derin178
412ilayda177
413Rüzgar177
414q177
415rr177
416Hmz176
417Gökçe176
418okan176
419Asaaaaaaaaa176
420İp lı176
421ayşe176
422Yusuf Eymen Bilgir175
423Merve175
424Berk Ali175
425Misafir175
426osman7676175
427Aybars Akçay174
428Gamze ÖZKICIR173
429Kerem Aktaş173
430s173
431Merve172
432Sarıca172
433Ece su172
434Oyku172
435Anıl172
436Ece171
437Eylül Çelik171
438cemre171
439Berko171
440Suheda171
441Gürkan170
442Serhat170
443yusufi169
444Mina169
445poyraz169
446Mustafa Çınar ozkan169
447Eymen169
448Eso168
449kerem167
450Roseanne Park167
451İlkan167
452löomm167
453Egemen SARAÇOĞLU166
454Kazım d166
455Buket166
456Cemre165
457sarp165
458Ertuğ165
459rüzgar165
460Serap Demir165
461metehan164
462Hvhvhv164
463Ee164
464fatış164
465Görkem Kurt163
466lıkjlhujy163
467y163
468Eylül Karakır163
469Yalçın162
470Masal162
471e162
472HÜSAMEDDİN 5/G161
473Zehra161
474j161
475Ranim160
476Bahadır160
477ilayda160
478Eymen Işık Adar160
479Kuttik160
480Beray159
481rana159
482Merve Nur159
483Cengizhan159
484yunus159
485a159
486SİMAY USLU159
487Zeyneb USTAALİOĞLU159
488aynur159
489Ece159
490Mustafa Enes158
491E158
492Tuba158
493ayşe<3158
494Yağzel158
495Ali Efe İnceoğlu158
496zenia158
497Firdevs Sena157
498Defne157
499Mt157
500[email protected]157