Harita Oyunu – Ülkemizin Tarihi Varlıkları

Kazanım: SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

Ülkemizde bulunan tarihi varlıkların hangi illerde olduklarını eşleştiriniz.