Harita Eşleştirme – I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Mücadele Ettiği Cepheler

Kazanım: İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler taarruz ve savunma özellikleri belirtilerek (Kafkas, Kanal, Çanakkale, Hicaz-Yemen, Irak ve Suriye) harita üzerinde gösterilir.
b) Çanakkale Cephesi’ndeki deniz ve kara zaferleri ile Irak Cephesi’ndeki Kut’ül-Amâre Zaferi’ne ve Kafkas Cephesi’ndeki Sarıkamış Harekâtı’na değinilir.
c) Mustafa Kemal Paşa ve diğer önemli şahsiyetlerin cephelerdeki görev ve başarıları çeşitli alıntılar üzerinden ele alınır.
ç) 1915 Olayları ve Tehcir Kanunu’na değinilir.
d) Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları ele alınır.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mücadele ettiği cepheleri uygun bir şekilde eşleştiriniz.