Hangisi Doğru – Sevr ve Lozan Anlaşması Karşılaştırması

Kazanım: İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.

Sevr ve Lozan Anlaşmalarına ait verilen anlama maddenin hangisine ait olduğunu işaretleyiniz.