Eşleştirme Oyunu – Milli Mücadele Dönemini Anlatan Eserler

Kazanım: İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.

Milli Mücadele dönemini anlatan eserin kime ait olduğunu işaretleyiniz.