Hangisi Doğru – Sanayi İnkılabının Ekonomik ve Sosyal Sonuçları

Verilen özelliğin tarımı destekleyen hangi kuruluşa ait olduğunu işaretleyiniz.