Hangisi Doğru – Popüler Kültür mü? Milli Kültür mü?

Verilen özelliklerin popüler kültüre mi yoksa milli kültüre mi ait olduğunu işaretleyiniz.