Hangisi Doğru – Nüfusun Dağılışını Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Unsurlar

Kazanım:  SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur.

Verilen özelliğin nüfusun dağılışını olumlu ya da olumsuz etkilediğini değerlendiriniz.