Hamamkarahisar Camii – Eskişehir

Hamamkarahisar Köyü’nde Emir Seyfettin Kızıl tarafından 1259’da yaptırılır. Emir Seyfettin Kızıl’ın Türkmen Bayındır Boyu Beyi olduğu, İzzeddin Keykavus’un danıştığı üç büyük emirden biri olduğu belirtilir. Hamamkarahisar Camii, ana mekân ve son cemaat yeri olarak bölümlerin biçimlenmesi ve bütünleşmesi açısından Osmanlı mimarisine geçiş aşamasında kimliğini günümüze taşıyabilen özgün bir örnektir. Kaynakça: – Eskişehir Valiliği.(2014). Eskişehir Rehberi(5.Baskı)

 Cami
 Kültür Turizmi
 Hamamkarahisar Camii, Hamamkarahisar Köyü, Sivrihisar, Eskişehir
 Hamamkarahisar Camii, Hamamkarahisar Köyü, Sivrihisar, Eskişehir