Grup Eşleştirme – Çocuk Hakları

Kazanım: SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.

Aşağıda verilenleri Haklarım ve görevlerin grubuna göre uygun şekilde sürükleyip bırakarak eşleştiriniz.