Görsel Eşleştirme – Çocuk Hakları

Kazanım: SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.

Aşağıda verilen görsellerin hangi çocuk hakkı ile ilgili olduğunu işaretleyiniz.