Görsel Eşleştirme – Çocuk Hakları

Aşağıda verilen görsellerin hangi çocuk hakkı ile ilgili olduğunu işaretleyiniz.