Görgü ve Nezaketin Önemi

Görgü ve nezaketin önemi, toplumda uyumlu, saygılı ve huzurlu bir yaşam sürdürmek için gereklidir. Görgü ve nezaket kuralları, insanların birbirleriyle iletişim kurarken, davranışlarını nasıl düzenleyeceklerini gösterir. Bu kurallar, toplumun değer yargılarına, geleneklerine, inançlarına ve kültürüne uygun olmalıdır. Görgü ve nezaket kurallarına uyan insanlar, toplumda sevilir, saygılır, takdir edilir ve örnek alınır. Görgü ve nezaket kurallarına uymayan insanlar ise, toplumda hoş karşılanmaz, eleştirilir, dışlanır ve yadırganır.

Görgü ve nezaketin önemi, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyüktür. Bireysel açıdan, görgü ve nezaket kuralları, insanların kendilerine güvenmelerini, kişiliklerini geliştirmelerini, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmalarını, sosyal ağlarını genişletmelerini, mutluluklarını ve tatminlerini artırmalarını sağlar. Toplumsal açıdan, görgü ve nezaket kuralları, toplumun ahlaki ve kültürel yapısını korumak ve geliştirmek için gereklidir. Bu kurallar, toplumun ortak değerlerine, sembollerine, bayraklarına, millî ve manevi günlerine, farklı kesimlerine, kültürlerine, inançlarına, görüşlerine, haklarına ve özgürlüklerine saygı duyulmasını, hoşgörülü ve anlayışlı olunmasını, barışçıl ve diyalogcu bir tutum sergilenmesini, sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk gibi erdemli davranışlar gösterilmesini, toplumsal bütünlüğün sağlanmasını ve topluma katkıda bulunulmasını sağlar.

Görgü ve nezaket kurallarının önemine aşağıdaki nedenlerle önem verilir:

  1. Belirsizliği azaltarak öngörülebilirlik ve istikrar sağlar.
  2. İnsan davranışlarına pozitif etkisi yaşanır.
  3. Kişisel ve sosyal hayatta görgü kuralları ve nezaketin bir ihtiyaç olduğuna ve bu ihtiyacın nedenlerine değinilir.
  4. Toplumsal, kültürel ve dinî bağlamda tavsiye edilen görgü kurallarına yer verilir.
  5. Görgü ve nezaketin kültürel ve dinî kaynaklardan beslenir.
  6. Medeniyetimizde öne çıkan görgü ve nezaket kurallarının değerlendirilmesi.
  7. Kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavraması ve empati becerisine sahip bireylerin toplumsal birlikteliğe sağlayacağı katkıları fark etmesi.
  8. Diğer kavramların ile ilişkilendirilmesi ve benzeri konuların incelenmesi.

Görgü ve nezaket kurallarının önemli olduğunu unutmadan, gerçek hayattaki uygulamalarını öğrenmek ve pratik ekonomide nasıl uygulanması gerektiğini anlamak çok önemlidir.