Geleneğimizde Yer Alan Görgü ve Nezaket Örnekleri

Geleneğimizde yer alan görgü ve nezaket örnekleri, toplumun değer yargılarına, geleneklerine, inançlarına ve kültürüne uygun davranışlardır. Bu örnekler, insanların birbirleriyle iletişim kurarken, saygılı, nazik, zarif, rikkatli, sevgili, sabırlı, hürmetli, edepli ve terbiyeli olmalarını gerektirir.

Geleneğimizde yer alan görgü ve nezaket örneklerine örnek vermek gerekirse, şunları sayabiliriz:

  • Toplumun ortak değerlerine, sembollerine, bayraklarına, millî ve manevi günlerine saygı göstermek, bunları korumak ve yüceltmek.
  • Toplumun farklı kesimlerine, kültürlerine, inançlarına, görüşlerine, haklarına ve özgürlüklerine saygı duymak, hoşgörülü ve anlayışlı olmak, ayrımcılık yapmamak, barışçıl ve diyalogcu bir tutum sergilemek.
  • Toplumun yaşlılarına, büyüklerine, öğretmenlerine, anne-babasına, akrabalarına, komşularına, arkadaşlarına, çocuklarına, engellilerine, hayvanlarına, çevresine karşı sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk gibi erdemli davranışlar göstermek.
  • Toplumun dinî törenlerine, ibadetlerine, kutsal mekanlarına, değerlerine, duygusal hassasiyetlerine saygı göstermek, bunları korumak ve yaşatmak, dinî görevlerini yerine getirmek, dinî kurallara uymak, dinî bilgi ve ahlakını geliştirmek.
  • Toplumun ortak alanlarını temiz ve düzenli kullanmak, kaynakları verimli ve tasarruflu kullanmak, çevreyi korumak ve güzelleştirmek.
  • Toplumun kültürel, sosyal, sportif etkinliklerine katılmak, rakibe ya da rakip taraftara saygılı davranmak, nezaket içeren ifadeler kullanmak, aşırılık içeren davranışlardan kaçınmak.
  • Toplumun tarihî, dinî ve kültürel mekânlarını ziyaret etmek, eser ve eşyaları korumak, ölçülü davranışlar sergilemek.
  • Toplumun trafikteki ve toplu taşıma araçlarındaki kurallara uymak, başkalarının haklarına saygı duymak, nezaket göstermek.
  • Toplumun her bireyin kişisel alanı olduğunu fark etmek, başkalarının özel hayatına saygı duymak, gizliliklerini ihlal etmemek.

Hastası olan evin penceresinin önüne sarı çiçek konulması, Osmanlı dönemindeki bir geleneği temsil eder. Sarı çiçek, evde hasta var demekle beraber kullanıldı. Bu durum, evin önünde gürültü yapmayın demek de kabul edilir. Sarı çiçek, evdeki hastanın sağlığını korumak için bu göstergeyi kullanan bir yol tarafından kavrayabiliriz.Sarı çiçek konulması, toplumsal normların ve kültürel değerlerin bir parçası olarak kabul edilir ve topluma yönelik davranışlarda önem taşımaktadır. Bu tip görgü kuralları, toplumun birbirleriyle nasıl etkileşime girip nasıl birbirlerine yardımcı olmalarını sağlamasına yardımcı olur.

Sadaka taşı, genellikle cami veya diğer ibadet yerlerinde bulunan ve üzerinde para veya diğer yardım malzemeleri bırakılabilecek bir oyuğu olan özel bir taştır. Sadaka taşları, Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kullanılmıştır. İnsanlar, sadaka taşlarına para veya diğer yardım malzemelerini bırakarak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istemişlerdir. Sadaka taşları, toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün bir parçasıdır. İnsanlar, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bu taşları kullanarak, toplumda birbirlerine yardımcı olmanın önemini vurgulamışlardır.