Gaffarlı Taş Köprü – Osmaniye

Sumbas İlçesi Gaffarlı Köyü’nde Kesik su deresi üzerinde kurulmuş tescil olan köprü basık sivri kemerli tek gözlü bir köprüdür. Üst kısmı kademeli olan köprünün taşıyıcı olan alt kısmı düzgün kesme blok taşlarla örülmüş olup üstü moloz taş dolgudur.
KAYNAKÇA : Osmaniye Kültür Envanteri.
 Köprü
 Kültür Turizmi
 Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.
 KADİRLİ İLÇESİ – GAFFARLI KÖYÜ