Evliya Bey Köprüsü – Van

Mansab yönundeki iki kitabeden köprünün 1082 (1671)’de Evliya Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Suyun üzerinde kuzey-güney istikametinde uzanmakta olup, üç, gözlü, yolunun düz olduğu köprüler grubuna girmektedir. Sivri kemerli açıklık şek¬linde düzenlenmiş olan gözlerden ortadaki daha geniş tutulmuştur. Tamamında iki renkli düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kitabeler, köprüdeki tek süsleyici unsuru teşkil etmektedir. Halen faal olan köprünün onarıma ihtiyacı bulunmaktadır.

 Köprü
 Kültür Turizmi
 Hoşap’ın merkezinde, bugünkü Van-Hakkari karayolunun hemen kuzeyinde kalmaktadır. Hosap Suyu’nun üzerinde, kalenin güney tarafında yer almaktadır.
 Hoşap’ın merkezinde, bugünkü Van-Hakkari karayolunun hemen kuzeyinde kalmaktadır. Hosap Suyu’nun üzerinde, kalenin güney tarafında yer almaktadır.