Eşleştirme Oyunu – Milli Mücadele Dönemi Olayları

Milli Mücadele Dönemine ait verilen özelliğin hangi olaya ait olduğunu işaretleyiniz.