Eşleştirme Oyunu – Hak Sorumluluk Özgürlük

Kazanım: SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.

Verilen cümlenin hangi kavram ile ilgili olduğunu bularak eşleştiriniz.